Through the writings of Luisa Piccarreta

Living in the Divine Will

Koyeba Bokikokisi bwa Losambo la Tata wa Biso o Bikoma bya Luisa Piccarreta - Kobikela o Mpo Elingi Nzambe

'Boyangeli bwa Mpo Elingi Nzambe o ntei ya bikelamo - Buku ewuti o Likolo -
Bobyangi lisusu bwa bikelamo o molongo,  o esika mpe o ntina ya mwango moye bikelamaki na Nzambe'

Bobyangi Misato

Tokoki Kozwa Mikanda Miye 
na Lingala
Soko Tofungoli o Bilili Biye.

Bobenisi o
Mpo Elingi Nzambe

RUMBLE Channel:

MpoElingiNzambe

TELEGRAM Channel:

MpoElingiNzambeBolingibwaNzambe

Ngonga 24 ya Bwale bwa mokonzi wa Biso Yezu Kristu