from the writings of Luisa Piccarreta

Living in the Divine Will

Koyeba Bokikokisi bwa Losambo la Tata wa Biso o Bikoma bya Luisa Piccarreta - Kobikela o Mpo Elingi Nzambe

'Boyangeli bwa Mpo Elingi Nzambe o ntei ya bikelamo - Buku ewuti o Likolo -
Bobyangi lisusu bwa bikelamo o molongo,  o esika mpe o ntina ya mwango moye bikelamaki na Nzambe'

Bobyangi Misato - Bobenisi o Mpo Elingi Nzambe

Tokoki Kozwa Mikanda Miye na Lingala
Soko Tofungoli o Bilili Biye.

The Three appeals - download
Bobenisi o Mpo Elingi Nzambe - download

Bobenisi o Mpo Elingi Nzambe