Through the writings of Luisa Piccarreta

Living in the Divine Will

Longuka nki mutindu kisambu ya Tata na beto ya kele na zulu ke salamaka kanti ya mansonika ya Luisa Piccarreta
-Kuzinga na Luzolo Ya Nzambi

'Luyalu ya luzolo ya Nzambi kanti ya bima ya yandi salaka - Buku ya Zulu -   
Kubinga ya bima ya Nzambi salaka na mulongo, bisika ti sambu na nki yo salamaka'

Ba Ngunga 24 Ya Mampasi Ysa Mfu Mu Na Beto Yezu Krist

Ba Ngunga 24 Ya  Mampasi Ya Mfu Mu Na Beto YEZU KRIST

IN PROGRESS

Kubinga tatu
IN PROGRESS

Mansonika na ngongo kikongo ke
monana awa fungula kifanisi yai